Regelgeving

Een au pair is een buitenlandse jongere die voor een bepaalde periode bij een gastgezin in Nederland verblijft. Au pairs komen in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma naar Nederland met als doel de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Het gastgezin voorziet de au pair van kost en inwoning en geeft de au pair een maandelijks bedrag aan zakgeld. Als tegenprestatie zal de au pair helpen met de kinderopvang en licht huishoudelijk werk verrichten. ‘Au Pair’ betekent letterlijk ‘op gelijke voet’: de au pair is dus geen werknemer, maar draait mee als een volwaardig gezinslid.

Au Pair Programma Voorwaarden
In ruil voor haar taken ontvangt de au pair:
Voorwaarden t.a.v. gastgezin
Voorwaarden t.a.v. au pair
Huisje Boompje Nanny is erkend referent van de IND
Au Pair Programma Voorwaarden

•    Leeftijd: tussen 18 en 31 jaar
•    Verblijf: maximaal 1 jaar
•    Een au pair mag maximaal 30 uur per week en maximaal 8 uur per dag worden ingezet
•    Maximaal 3 oppasavonden per week
•    Minimaal 1 weekend per maand vrij (van vrijdagavond tot zondagavond)
•    Minimaal 2 vrije dagen per week
•    Minimaal 2 weken per jaar betaald vakantie

In ruil voor haar taken ontvangt de au pair:

•    Max € 340,- zakgeld per maand
•    Kost & inwoning bij het gastgezin
•    Een cursus Nederlands/Engels of i.o anders
•    Een basis zorgverzekering en een au pair verzekering
•    Een au pair visum/ verblijfsvergunning*
•    Een retourticket naar Nederland

* geldt niet voor burgers van de Europese Unie

Voorwaarden t.a.v. gastgezin

•    Het gastgezin bestaat uit minimaal twee personen en beschikt over voldoende financiële draagkracht.
•    De inkomensnorm bedraagt momenteel 150 % van het bruto minimum inkomen.
•    Voor alleenstaande ouders gelden aangepaste normbedragen.
•    Het gastgezin moet aan wettelijke inkomensvoorwaarden kunnen voldoen; gebaseerd op een zelfstandig en duurzaam inkomen.
•    Een gastgezin moet de au pair een eigen kamer in hun huis kunnen bieden.

Voorwaarden t.a.v. au pair

•    Een geldig paspoort
•    Een geboorte akte
•    Een gezondheidsverklaring incl. zwangerschapstest (onderbouwen met een medisch attest)
•    Een verklaring/bewijs van goed gedrag (geen crimineel verleden)
•    Een ongehuwd verklaring en geen kinderen*

*  Wettelijk geen voorwaarde, HBN stelt deze voorwaarde wel aan haar au pairs

Huisje Boompje Nanny is erkend referent van de IND

Huisje Boompje Nanny Au Pair Services (HBN) is erkend referent van de IND. Het erkend referentschap betekent naast een aantal rechten, vele extra plichten voor het au pairbureau. De verantwoordelijkheid van het bureau is groter geworden en de risico’s daarmee ook. Als het bureau/ Host families zich niet aan de regelgeving houden dan heeft dat ernstige gevolgen en worden er boetes opgelegd of wordt zelfs het erkend referentschap ingetrokken.

In juni 2013 is het Modern Migratie Beleid, kort gezegd MOMI, ingegaan. Onder Modern Migratiebeleid zijn de au pairbureaus nu juridisch de referent van de au pair of uitwisselingjongere. Voorheen was het gastgezin (informeel) referent. Met de invoering van het MOMI beleid kunnen gastgezinnen zelf geen au pair meer laten overkomen zonder tussenkomst van een erkend bureau.

De Plichten:

•    Administratieplicht > administratie van alle wettelijk benodigde documenten van beide partijen. Als bureau zullen wij vanzelfsprekend uw gegevens zeer vertrouwelijk behandelen.
•    Informatieplicht > te allen tijde gedurende het au pair programma dienen structurele wijzigingen gemeld te worden; o.a wijzigingen in gezinssituatie, inkomenssituatie en weekschema van de au pair.
•    Zorgplicht > de zorg, het welbevinden en welzijn van de au pair gedurende haar verblijf.

Nieuwe Procedure:

Met het nieuwe migratiebeleid wordt er een kortere procedure gevolgd, de TEV procedure (Toegang en verblijfprocedure). Met deze procedure worden VISUM (MVV) en Verblijfsvergunning in 1 keer aangevraagd. Het grote voordeel is dat de au pair haar verblijfsvergunningpasje vrijwel direct na aankomst kan ophalen. De betaling van de leges aan de IND verloopt direct per automatische incasso vanuit de erkende au pair bureaus en zijn dus  samen met de bijbehorende bureaukosten onderdeel van het HBN Tarievenoverzicht.

Voor Au pairs met de EU-nationaliteit geldt dat ze geen au pair visum of verblijfsvergunning nodig hebben. Als een EU-burger via het au pair programma naar Nederland wil komen moet zij zijn bemiddeld zijn via een erkend referent en op basis van het uitwisselingsprogramma van een erkende referent in Nederland verblijven.

Voor meer informatie omtrent het Nederlandse au pairbeleid klik hier.