Waarom een au pair

Het Au pair programma is een uitwisselingsprogramma met als doel dat de au pair de Nederlandse cultuur en eventueel taal leert kennen. Een au pair is een buitenlandse jongere die voor een bepaalde periode maximaal een jaar bij een gastgezin in Nederland verblijft. Het gastgezin voorziet de au pair van kost en inwoning en geeft de au pair een maandelijks bedrag aan zakgeld. Als tegenprestatie zal de au pair helpen met de kinderopvang en licht huishoudelijk werk verrichten. ‘Au Pair’ betekent letterlijk ‘op gelijke voet’: de au pair is dus geen werknemer, maar draait mee als een volwaardig gezinslid.

IETS VOOR JOU

In het hectische leven waarin jij en je partner beiden deels of fulltime werken, is het belangrijk om rust te creëren voor jou en je kinderen. Dat je thuiskomt en er ook echt kan zijn voor je kinderen en niet gestrest moet racen van werk, naar KDV/BSO, naar supermarkt om vervolgens met afgedraaide kinderen in de keuken z.s.m een maaltijd in elkaar te draaien. Je redt het allemaal wel… maar ’t kan ook anders. De juiste au pair in huis kan die stressmomenten wegnemen en geeft dus voor meer rust en balans in huis en zo kan jij meer genieten van de kostbare tijd die je met je kinderen maar ook met je partner samen hebt.

Wel is het belangrijk om te beseffen dat je een extra persoon in huis hebt die een andere taal spreekt en andere culturele gewoontes heeft. Ze draait mee in het gezin als ieder gezinslid, maar zal wel moeten wennen aan een nieuwe cultuur , een routine en zeker in het begin begeleiding en sturing nodig hebben, het is tenslotte een culturele uitwisseling. Maar als de klik er is en je ervoor zorgt dat jullie elkaar goed leren kennen dan heb je veel profijt van een au pair in huis en is de culturele uitwisseling een enorme verrijking voor het hele gezin.

VOORDELEN
  • Verrijking van de sociale ervaringen en vaardigheden van je kinderen; een au pair brengt een nieuwe wereld in huis
  • Een paar extra handen tijdens hectische momenten
  • Kinderen kunnen thuis blijven als ouders er niet zijn
  • Meer balans tussen werk en familie tijd
  • betaalbare oplossing
VOORWAARDEN AU PAIR PROGRAMMA:

Leeftijd: tussen 18 en 31 jaar
Verblijf: maximaal 1 jaar
Een au pair mag maximaal 30 uur per week en maximaal 8 uur per dag worden ingezet
Maximaal 3 oppasavonden per week
Minimaal 1 weekend per maand vrij (van vrijdagavond tot zondagavond)
Minimaal 2 vrije dagen per week
Minimaal 2 weken per jaar betaald vakantie
Max € 340,- zakgeld per maand
Kost & inwoning bij het gastgezin
Een cursus Nederlands/Engels of i.o
Een basis zorgverzekering en een au pair verzekering
Een au pair visum/ verblijfsvergunning*
* geldt niet voor burgers van de Europese Unie

VOORWAARDEN GASTGEZIN:

Het gastgezin bestaat uit minimaal twee personen en beschikt over voldoende financiële draagkracht.
• De inkomensnorm bedraagt momenteel 150 % van het bruto minimum inkomen.
• Voor alleenstaande ouders gelden aangepaste normbedragen.
• Het gastgezin moet aan wettelijke inkomensvoorwaarden kunnen voldoen; gebaseerd op een zelfstandig en duurzaam inkomen.
• Een gastgezin moet de au pair een eigen kamer in hun huis kunnen bieden.

Ook van jullie toekomstige au pair zullen wij de benodigde documenten verzamelen of reeds verzameld hebben.

VOORWAARDEN AU PAIR:

• Een geldig paspoort
• Nog niet eerder au pair geweest in NL
• Geen familielid van het gastgezin tot de 3e graad
• Intrinsieke motivatie is uitwisseling
• Een geboorte akte
• Een gezondheidsverklaring incl. zwangerschapstest (onderbouwen met een medisch attest)*
• Een verklaring/bewijs van goed gedrag (geen crimineel verleden)
• Een ongehuwd verklaring en geen kinderen*

* Wettelijk geen voorwaarde, HBN stelt deze voorwaarde wel aan haar au pairs